วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวธิดารัตน์  พลมนตรี  ชื่อเล่น  นิว

วันเกิด  1  มีนาคม 2540   อายุ   20

ที่อยู่  33  หมู่ 1  ตำบลขะยูง  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 33120

สัญชาติ  ไทย เชื้อชาติ   ไทย   ศาสนา  พุทธ

งานอดิเรก  ดูหนัง  ฟังเพลง

อาหารที่ชอบ  เนื้อย่างเกาหลี  

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 


4 ความคิดเห็น: